ארכיון הבלוג

התגלות כמפגש / משה מאיר

ההתגלות הא־לוהית לאדם ירדה לכאורה במדרגתה לאורך הדורות, אך מבט אחר יכול לראות בכך דווקא התקדמות. שיא הגילוי הוא בהעצמת האדם ולא בביטולו המשך הרשומה

מסתורין והתגלות / נתן לופס קרדוזו

הניסיון להגדיר את 'ישראל' בדרך שבה מגדירים תופעות היסטוריות נדון מראש לכישלון. ישראל היא ישות מסתורית שלא ניתנת להסבר אלא במונחים 
א־לוהיים, והם גם התנאי להישרדותה

המשך הרשומה

ממשמעת לשמיעה / אריאל ארליך (לפרשת עקב)

 

בסיני נתבקש העם להקדים את חובת ההבנה לעשייה, אולם יוצאי מצרים שהורגלו לעבדות לא היו מסוגלים לכך. עתה, כשלפניו דור של בני חורין, משה מתקן זאת

המשך הרשומה

אל מול פניך / ישי מבורך

 

ההתגלות הא-להית דורשת מהאדם את כולו, את התמסרותו המוחלטת, וכדי להיענות לה עליו לקבל על עצמו תחילה את העול המטפיזי הכרוך בה. מסה בעקבות ר' צדוק מלובלין ולוינס על הארה, אהבה ומחויבות

המשך הרשומה

ענן קשור על ההר / עוזי בטיש

 

הענן שרואה אברהם בדרכו לעקדה הוא הענן של ההתגלות הא-להית במעמד הר סיני. זהו האופק הרוחני שמעבר לחומר, המלמד אמונה והנותן תורה

המשך הרשומה

בחירה בהתגלות / משה מאיר

 

התפיסה המצויה של 'תורה מן השמים' מבקשת ודאות במקום שזו אינה אפשרית, אולי אף אינה רצויה. יסוד ההתגלות כרוך במהותו באי ודאות, אצל הנביא ואצל החכם כאחד. מסה לחג מתן תורה

המשך הרשומה

לשוב באהבה אל הטבע / ישראל אורי מייטליס

 

ר' אייזיק מהומל היה הראשון בעולם החב"די שעסק ביחס לגוף, לטבע ולחומר, ונראה שהשפיע בכך על הרא"יה קוק. על החסיד ששילב עמקות חסידית עם למדנות והקדים את זמנו

המשך הרשומה

פרישמן במדבר / אריאל לוינסון

סיפוריו של דוד פרישמן על בני ישראל במדבר ועל המרד שלהם בהנהגה הכהנית באו מתוך רצון לחשוף את הקרע בין החילונים הראשונים לבין ההנהגה הרבנית. עיון בכתביה העזים של דמות מרכזית בספרות העברית שנשכחה

המשך הרשומה

א-להים לא נמצא בשום מקום מלבד השפה / איתמר ברנר

 

כדי להשתחרר מן ההגשמה עלינו לזכור שא-להים זו מילה, תרגום של האינסופיות שהתגלתה באדם ולאדם אל תוך שפה אנושית. האחריות לפירוש היא של האדם

המשך הרשומה