גיליון שלח| 16.6.2017| 1036

1036

 יונתן רון, פארק מים מספר 2, 2016 .
האמן פועל בסדנאות האמנים בגלריה
החדשה באצטדיון טדי, ירושלים