ארכיון הבלוג

דרש שהוא פשט | ביני ברויאר

עיון במדרשי חז"ל חושף שלעתים דרש שנראה רחוק מפשוטו של כתוב מוזכר מפורשות במקום אחר במקרא. ארבע דרכים 
לאפיון התופעה

המשך הרשומה

אמונה בכוחות הגנוזים | נח חכם

למרות הנכות שבה לקה, אבא מעולם לא נכנע למצוקתו והפך לאחד מפרשני המקרא החשובים המאיר את פשוטו של הכתוב. דברים לזכר עמוס חכם

המשך הרשומה

הלמדן אינו יודע ללמוד / חיים מאיר נריה

 

 תפוצתם של כרכי שוטנשטיין בציבור החרדי מעידה על משבר עמוק בעולם הלמדנות. ההתמקדות בניתוח העיוני תוך דילוג על 'הפשט' מביאה לכך שבוגרי ישיבות רבים אינם יודעים ללמוד דף כצורתו  

המשך הרשומה

מחולל המחשבה היהודית החדשה / ישעיה שטיינברגר

 

משנתו המנוסחת בכבדות של המהר"ל מפראג היא קפיצה נחשונית אל עולם מושגים חדש, שהטרים את ההגות הקיומית של הדורות האחרונים. נראה שדווקא בדורו הוא לא הובן

המשך הרשומה

ילדים אבודים בתוך המסורת / גרשון קיציס

ספרו של הרב יאיר דרייפוס אינו מלא בהשתאות כשל חסיד או ברצון לדיוק כשל חוקר, אלא בוחן בבחינה אישית מאוד את משנת ר' נחמן. בחינה שהייתה חסרה עד עכשיו

המשך הרשומה