אנרכיה אזרחית | הדר ליפשיץ  

 

בחודשים הקרובים יידרשו תלמידי ישראל לשנן סיסמאות אנטי דתיות ואנטי לאומיות ולדקלם עמדות המפקפקות בלגיטימיות המדינה היהודית. עוד על סערת האזרחות

מקצוע האזרחות הפך בדור האחרון לראש החץ החינוכי בהמרת הזהות הקולקטיבית של ילדי ישראל. החל מדו"ח ועדת קרמניצר, שמונתה על ידי שר החינוך אמנון רובינשטיין, נעשה ניסיון מכוון לעמעם את הזהות הלאומית המקובלת. זו הוצגה כזהות פרטיקולרית העומדת במתח עם הדמוקרטיה האוניברסלית. במקום ללמד על המשטר והפוליטיקה במדינה, כמקובל בעולם, הפך המקצוע לממוקד באידיאולוגיות ונעדר אחריות דיסציפלינרית. חוקרים רבים העירו על הטעויות והשיבושים בחומרי הלמידה ובבחינות הבגרות.

מחיקת ההישגים

בתקופת השר גדעון סער, פעל ד"ר צבי צמרת לשיקום המצב. בראש ועדת המקצוע הועמד פרופ' אשר כהן, אשר זכה גם לגיבויו של השר הרב פירון. הצעד המשמעותי ביותר היה אישור ספרי לימוד חדשים, מאוזנים ומעמיקים. בכיר החוקרים האקדמיים בעולם בתחום המשטר והפוליטיקה בישראל, פרופ' אברהם דיסקין, כתב ספר לימוד התואם את התוכנית החדשה. ספרי הלימוד, במיוחד של דיסקין, הקשו על המערכת בכתיבת שאלות לבחינת הבגרות הבנויות על אידיאולוגיה מגמתית ומופרכת.

חשוב להדגיש – בוועדת המקצוע ישבו חברים בעלי עמדות שונות. הבסיס לדיונים היה הקשבה והיצמדות להחלטות אשר התקבלו לאורך התקופה, ובייחוד נאמנות לספרי הלימוד המחייבים והמעודכנים. הייתה תקווה להתבססות הלמידה על עובדות ולא על אינדוקטרינציה, כפי שהונהג בתקופות קודמות. השתלמויות החלו בשנים האחרונות כדי להטמיע את התוכנית ואת ספרי הלימוד החדשים. אשר כהן הוביל את המהלכים בנחישות בקביעת הכיוון, וברגישות ביישום השינויים, כדי להימנע מליבוי מחלוקות פוליטיות האורבות למקצוע. הסימן המדאיג הראשון לשינוי הכיוון הופיע בהחלטת השר בנט להפסיק את כהונתו של פרופ' כהן בראשות ועדת המקצוע.

כאמור, במהלך כהונת השרים סער ופירון הוטמעו, בזהירות ובעדינות, הספרים החדשים. אך אל חנות החרסינה העדינה של המקצוע הוכנס פיל אשר ביקש לבטל את כל השינויים בכוחנות ובמהירות. השינוי הדרמטי בוצע באמצעות "מושגון" אשר פסל, למעשה, את ספרי הלימוד ושינה את תוכני המקצוע. חובה להדגיש: הדרך הייתה רצופה כוונות טובות. במתח בין ההגדרות בספרים החדשים לאלו אשר היו מקובלות מִשנות האינדוקטרינציה צריך היה לטפל. אולם במקום לשאוב מספרי הלימוד, כמקובל בכל המקצועות, חצבו כותבי ה"מושגון" הגדרות לא מבוססות ואף מופרכות. והמצב הלך והסתחרר.

באפריל פרסם המפמ"ר "מושגון" למורים. באוגוסט הורתה ועדת המקצוע פה אחד על גניזתו "בגלל הטעויות והשיבושים הרבים המצויים בו". הצעת פשרה אשר נתמכה בידי רוב חברי ועדת המקצוע נזנחה. במקומה החליטו המפמ"ר ויו"ר הוועדה החדש לכתוב בעצמם "מושגון", תוך התחייבות כי ההגדרות יהיו תואמות לספרי הלימוד. אפס, הם נכנעו ללחצים משמאל וכתבו הגדרות השונות ברובן, ובמקרים רבים סותרות, את הכתוב בספרי הלימוד המעודכנים. באוקטובר פרסמו גרסה, בדצמבר שינו אותה, בינואר שינו שוב, ובפברואר פרסמו גרסה נוספת, תוך הודאה כי יש בה הגדרות לא מדויקות. במקביל מפזרת פקידות המשרד מסכי עשן על "שקיפות" (כך מכונים הערפל והכאוס אשר השתררו במערכת), "הידברות" (המתעלמת מעמדת כל חברי ועדת המקצוע וממחאת המורים) וחשיבות הלימוד מהספרים (אשר הגדרותיהם נפסלו ב"מושגון"). בוקה ומבולקה.

הערפל מסתיר בתוכו עמדות אנטי דתיות ואנטי לאומיות, שאותן נתבעים תלמידי ישראל לשנן לקראת מבחן הבגרות באזרחות בעוד כחודשיים. וכך נמצא שמשרד החינוך של השר נפתלי בנט מקדם תכנים המנוגדים לחלוטין לאידיאולוגיה שבשמה נבחר.

MIDEAST ISRAEL SABBATH BUS

לפי‭ ‬ה‭"‬מושגון‭", ‬איסור‭ ‬על‭ ‬נסיעת‭ ‬אוטובוסים‭ ‬ביום‭ ‬הכיפורים‭ ‬הוא‭ ‬פגיעה‭ ‬בזכות‭ ‬אדם‭ ‬טבעית‭. "‬אוטובוס‭ ‬השבת‭" ‬בירושלים‭, ‬2012 צילום‭: ‬אורן‭ ‬נחשון‭, ‬פלאש‭ ‬90

שיבוש הדמוקרטיה

ביסודה של האינדוקטרינציה הוצגה הדמוקרטיה לתלמידים כאוטופיה קוסמופוליטית, אשר מהותה עקרונות אוניברסליים, לא לאומיים ולא דתיים. האינדוקטרינציה נועדה, בכוונת מכוון, לשרש מלב התלמידים עמדות כמו אלו של חיים וייצמן, הנשיא הראשון, אשר ראה במסורת המקראית של המלוכה המוגבלת אב לכל החוקות המודרניות המגבילות את השלטון.

"עקרונות הדמוקרטיה" ו"זכויות האדם" הפכו לעיקר הלימוד, בלא הבחנת עיקר וטפל ביניהם. כך הפכו הבחירות התחרותיות, המאפיין היסודי בהגדרת דמוקרטיה, כמאפיין "פרוצדורלי" ומשני. הדבר מלמד שביסוד האינדוקטרינציה עומדת אידיאולוגיה אנטי דמוקרטית. העם ונציגיו אינם רשאים להחליט בניגוד ל"עקרונות הדמוקרטיה" שעליהם אמונים קרמניצר ושכמותו. ספר הלימוד של דיסקין הציב את היסודות להבנה מאוזנת ומבוססת של הדמוקרטיה, בהציבו את הגדרתו הפופולרית של אברהם לינקולן "שלטון העם, למען העם, בידי העם" כבסיס להוראת דמוקרטיה. ריבונות העם הושבה למקומה היסודי והמכונן הראוי לה.

גרסת אוקטובר של ה"מושגון" הלכה בכיוונו של לינקולן אך חיש מהר הוחזרו וביתר שאת "עקרונות דמוקרטיה" רבים מספור, חלקם לא קיימים באף אחד מספרי הלימוד. האינדוקטרינרים הכבירו עקרונות אך טרחו למחוק את המילה "עיקרון" דווקא מדמוקרטיה מתגוננת בישראל (נחשו מדוע), והפכו זאת ל"רעיון". הזלזול בריבונות העם ובבחירות התחרותיות מתבטא ב"מושגון" במקומות רבים.

באופן דומה נדרשים שישה עשר מושגים על "זכויות טבעיות" ורק מושג אחד על "זכויות פוליטיות". הרי הזכויות הפוליטיות הן המכוננות את הבחירות החופשיות, ובחירות חופשיות הינן רק עניין "פרוצדורלי". לכן התלמידים נדרשים לשנן את הזכויות, ולומדים כי צריך לאזן בין הזכויות המוחלטות. מה טבעי יותר מקביעה כי האיזון בין הזכויות צריך להיקבע בידי האמונים על כך, השופטים, ולא בידי חברי הכנסת. גם הזכויות עצמן נלמדות באופן שונה מהכתוב בספרים. כך, כדוגמה, חופש הביטוי נלמד במנותק לחלוטין מתפיסת היותו "מלכת הזכויות" המכוננת את הדמוקרטיה, ומוצג רק כזכות טבעית.

כהמשך טבעי לגישה סטתה הפקידות מכללי ועדת המקצוע גם בהוראת נושא בג"ץ. בוועדה הוחלט ללמד על בג"ץ, סמכויותיו ותפקידיו (רובם מוסכמים על הכול). כמו כן נדרש לימוד על האקטיביזם והביקורת השיפוטית, תוך התייחסות לוויכוח הציבורי לגביהם. הפיקוח הורה ללמד רק את מושגי האקטיביזם והביקורת השיפוטית, וגנז את עניין הוויכוח לגביהם. כלומר, תלמידי ישראל לומדים במשמרת של בנט כי תפקיד בג"ץ הוא אקטיביזם וביקורת שיפוטית, ואין לומדים כי יש ויכוח בעניין.

אנטי לאומי, אנטי דתי

פקידות משרד החינוך גם איננה אוהבת את הביטוי "מדינה יהודית" ומשמעויותיו. באוגוסט הוגשה לוועדה הצעת "מושגון" ללא חוק השבות ובלא כל אזכור למאפייני מדינת ישראל כיהודית. בעקבות הסערה בוועדה תוקן העניין באוקטובר, אך שוב נסוגו אחור. בגרסאות מאוחרות יותר מחקו כמה פעמים את המילים "מדינה יהודית" מה"מושגון", ולעתים הוסיפו לה "ודמוקרטית". לקביעה כי היות ישראל מדינה יהודית מחזק את הסולידריות בין אזרחיה (כפי שכותב, למשל, פרופ' אבינרי) הוסיפו את המילים "יש הטוענים". להצדקה התרבותית של מדינת ישראל הוסיפו את הקביעה כי היא תלויה בהכרה בזכות של קבוצות אחרות לביטוי לאומי.

לא ניתן היה למחוק לחלוטין את המדינה היהודית מחומר הלימודים, אך הדרישות בנושאי מדינה יהודית דוללו. פרופ' אשר כהן סיכם את המגמה אשר השתלטה במקצוע: "המלצה חשובה למורים לאזרחות המכינים את תלמידיהם לבחינת הבגרות בקיץ: אל תקדישו אפילו דקה אחת לכל החלק העוסק בישראל כמדינת לאום יהודית". ב"סולם אשר" זוהי מחאה חריפה ביותר כנגד מדיניות בנט.

גם השיח האנטי דתי ניכר ב"מושגון". החופש מדת הפך לרחב יותר מחופש הדת, והוא כולל גם "לא לסבול מכפייה והטפה דתית". כלומר, כאשר מדינת ישראל אוסרת על אוטובוסים ביום הכיפורים, או מתירה לחב"ד לפרסם מודעות על אוטובוסים, היא פוגעת בזכות אדם טבעית.

לעומת זאת, הכותבים מחקו את ההצדקה הדתית למדינת ישראל. ודוק: לא הייתה דרישה ללמוד אותה, אלא אפשרות אחת מתוך רבות, בהתאם להחלטת המורה. לימדתיה בכיתתי בהימלפרב. לאחר פרסום התיקון הודעתי לתלמידיי: המשרד של בנט יפסול תשובת תלמיד אשר יכתוב את ההצדקה הדתית, שבה אנו מאמינים, לקיומה של מדינת ישראל.

אחד המושגים לשינון הוא "חובות האדם כאדם". ראיתי ונזכרתי מיד בדברי הרמח"ל "שיתברר ויתאמת אצל האדם מה חובתו בעולמו ולמה צריך שישים מבטו ומגמתו בכל אשר הוא עמל כל ימי חייו". דורשים כי תלמידינו ישננו כי חובת האדם רק "להכיר בזכויותיו של הזולת". בכך סטו גם מהתפיסה הלאומית הקיימת במגילת זכויות האדם והאזרח של האו"ם: "כל אדם יש לו חובות כלפי הכלל, כי רק בתוך הכלל נתונה לו האפשרות להתפתחות החופשית והמלאה של אישיותו".

ניתן להציג את ההטיה הפוליטית בנושאים נוספים. זכותה של פקידה לתמוך בעמדות שמאל קיצוני גם בנושאים כלכליים, אך אסור לה לדרוש מהמורים ללמד זאת בניגוד לספרי הלימוד. חבריי ואני עמדנו מופתעים מול הכינוי "ניאו ליברלי" לימין הכלכלי כמו גם מול ההטיה ברכיבי האידיאולוגיות השונות. זה ה"מושגון" וזה שיחו.

התנגדות מלמטה

ההידרדרות להטיות האידיאולוגיות ולטעויות המקצועיות ב"מושגון" אשר נדרש מתלמידי ישראל לשנן החלה בהסרת הבלמים הקיימים בספרי הלימוד. קשה להאמין, אך אידיאולוגיה קיצונית וכה עוינת לערכינו הדתיים והלאומיים מוכתבת בחודשים האחרונים בכפייה לכל תלמידי ישראל. בגלל השרלטנות המקצועית, התזזיתיות המִנהלית, הרדידות הפדגוגית וההתעלמות מספרי הלימוד, המהלכים נתקלים בהתנגדות מכל הקשת הפוליטית של המורים, וחברים בוועדת המקצוע מימין ומשמאל התפטרו.

יש לציין שבמהלך השנה האחרונה התנהלו דיונים סוערים בנושא בכנסת. חברת הכנסת עליזה לביא, שאיננה חשודה כימנית קיצונית, אף שיגרה מכתב בנושא לשר החינוך תוך שהיא מצביעה על ההשמאלה הדרמטית במקצוע, אך לשווא. נקודת האור היחידה שצמחה מכאוס זה היא אחדות השורות המרשימה שנוצרה מבין מורים ממגזרים ומאידיאולוגיות שונות כנגד המהלכים החמורים במקצוע. יש לקוות שקולה של ההתנגדות הזו יישמע במשרדי משרד החינוך.

ד"ר הדר ליפשיץ הוא מורה לאזרחות ומרצהבמכללת אשקלון. בשנים 2010–2015 היה חברועדת המקצוע באזרחות

—–

להיכן נעלמה המדינה היהודית?

"המשרד בראשותך מעמעם את חשיבות אופייה היהודי של מדינת ישראל". מתוך מכתבה של ח"כ עליזה לביא לשר החינוך

לכבוד: שר החינוך, נפתלי בנט

הנדון: הידרדרות מקצוע האזרחות

בדיון בוועדת החינוך נחשפתי לעומק השבר אליו נקלע המקצוע בשנתיים האחרונות. המורים מבולבלים ואינם מוצאים את ידיהם ורגליהם בשלל ההנחיות התדירות והסותרות המגיעות אליהם מהפיקוחהוזנחו ספרי הלימוד וטעויות מקצועיות חמורות הופצו באתר משרדך.

דומה כי הסכמה אחת מסתמנת בקהילת המוריםהפגיעה הקשה של המושגון אותו המשרד בהנהגתך מקדם.

לאחר שעיינתי במסמכי משרד החינוך התברר כי הביקורת עליך מהרשימה המשותפת ומרצ הייתה מופרכת לחלוטין. השינויים אשר ביצעתהיו בדיוק בהתאם לכיוון האידיאולוגי שלהם… 'יש עתיד' מדגישה את חיוניות הדמוקרטיה, יחד עם היותנו ציונים נלהבים. זהותה היהודית של מדינת ישראל חשובה לנו, ואנו מדגישים אותה. מצער כי דווקא עקרונות היסוד הללו, של היות ישראל 'מדינה יהודית', טושטשו והוטלו בסימן שאלה.

מבחינה אידיאולוגית המשרד בראשותך, בשונה משני קודמיך גדעון סער והרב שי פירון, דווקא מעמעם את חשיבות אופייה היהודי של מדינת ישראל.

אני קוראת לך להתעשת ולוודא כי הכאוס השורר במקצוע, כמו גם הזנחת היסודות הציוניים של מדינת ישראליטופלו ויתוקנו.

בברכה, ח"כ ד"ר עליזה לביא

פורסם במוסף 'שבת' מקור ראשון ז ניסן תשע"ו, 15.4.2016

פורסמה ב-18 באפריל 2016, ב-גיליון מצורע תשע"ו - 975 ותויגה ב-. סמן בסימניה את קישור ישיר. השארת תגובה.

להשאיר תגובה

היכנס באמצעות אחת השיטות האלה כדי לפרסם את התגובה שלך:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s

%d בלוגרים אהבו את זה: