מכות באפלה / אורית אבנרי

ניתוח המכות שבפרשתנו מגלה שתי מערכות בניהול מאבקו של ה' במצרים וחושף את מהפכת המנהיגות שעבר משה בחסות אהרון

עשר מכות מנחית הקב"ה בידו החזקה על מצרים. שבע המכות הראשונות מופיעות בפרשתנו, ושלוש המכות האחרונות יופיעו בפרשה הבאה, פרשת בא. כך מותירה אותנו הפרשה בשיאו של המתח העלילתי, שיופג רק בשבוע הבא. על אף שאין בחלוקת הפרשיות אמירה עקרונית, נראה כי במקרה הזה דווקא קלע מחלק הפרשיות לעניין מהותי הנובע מסדר המכות וחלוקתן.

נציץ רגע לפרשה הבאה, פרשת בא. ישנו עניין משותף לשלוש המכות שנותרו – ארבה, חושך ובכורות – והוא הדגשת מוטיב החשֵכה. במכת בכורות נאמר במפורש שהמכה מתרחשת בחצי הלילה. מכת החושך – כשמה כן היא, "חושך אפלה". ובמכת הארבה – הארבה מחשיך את הארץ.

מה פשר הדגשה זו? אם נזכור שהאל המרכזי במצרים העתיקה הוא אל השמש (שאחד משמותיו הוא "רע") ניתן לראות בשלוש המכות האחרונות מלחמה תיאולוגית באלוהי מצרים. באופן זה ניתן להבין גם את מיקומה של מכת החושך, שנדמית (על אף שמה) חיוורת, פושרת ובלתי מזיקה, בייחוד לאחר מכות הרסניות ואימתניות כמו ערוב, ברד וארבה. אין להעריך ולמדוד את מכת החושך על פי ממדי הפגיעה הגלומים בה ועל פי יכולתה להכריע את העם המצרי, אלא יש לראות בה מכה הבאה בראש ובראשונה להכניע את האל המצרי, רגע לפני מכת השיא – מכת בכורות.

בעוד שבע המכות הראשונות כוונו נגד העם המצרי ופרעה ותכליתן הייתה פרקטית ופרגמטית – שילוח עם ישראל (ג, יט), בשלוש המכות האחרונות "בנק המטרות" עולה מדרגה ומתאר מלחמה תיאולוגית המתחוללת בין ראש הפנתאון המצרי לבין א-לוהי ישראל. כך ניתן גם להבין את דברי ההסבר הארוכים בפתיחת פרשת בא, לפני מכת הארבה, שכן "משהו חדש מתחיל" (וזו לא תעמולת בחירות).

איור: מנחם הלברשטט

איור: מנחם הלברשטט

התגלות השומר

כעת נוכל לשוב לפרשתנו ולשבע המכות הראשונות. המכה האחרונה בסדרת המכות הראשונה היא מכת ברד, החותמת (ועכשיו כבר לא במפתיע) את פרשתנו. ממכה זו מתרחש מעבר לזירה אמונית והעתקה של המאבק למישור תרבותי-תיאולוגי בין ה' לאל השמש. ואכן מכת ברד כוללת כמה מאפיינים המעניקים לה תחושת סיום וחתימה, למשל הטוטאליות של ההרס – מות אנשים, מות בהמות ופגיעה אנושה בחקלאות, או הודעתו הארוכה של משה בהתראה לפני המכה ובתוכה המשפט: "כי בפעם הזאת אני שלח את כל מגפותי אל לבך" (ט, יד).

יתרה מזאת, אם נעיין במכת הברד נמצא כי המילים שנבחרו לתאר את המכה מהדהדות אירוע רב רושם מהמשך ספר שמות: "וה' נתן קלות וברד ותהלך אש ארצה “(ט, כג)… "הקולות יחדלון והברד לא יהיה עוד" (כט), "ויחדלו הקולות והברד… כי חדל המטר והברד והקולות" (לג-לד). מוטיב זה של קולות המלווים תופעת טבע חריגה בולט מאוד בהתגלות ה' בהר סיני: "ויהי קולות וברקים וענן כבד על ההר וקול שופר חזק מאוד" (יט, טז), "והר סיני עשן כולו מפני אשר ירד עליו ה' באש ויעל עשנו כעשן הכבשן" (יט, יח).

הקב"ה מתגלה בקולות. קולות מחרידים בעוצמתם המלווים בתופעה שגרתית מוקצנת. אם זה הברד, שהכה במצרים ללא רחם ונלווה לאש שניתכה ארצה, ואם זה האש והענן אשר כיסה את ההר בסיני. ניתן אולי לדייק ולומר שהוספת האש למכת הברד באה כדי להדגיש שאנו עומדים בפני התגלות א-לוהית המקבילה למעמד הר סיני, וכשם שבהר סיני דיבר ה' מתוך האש כך גם במכת ברד נראית האש ומבעד לה שומעים את הקולות.

בהמשך לקו פרשני זה ניתן להסביר את ההדגשה במכת השחין, הקודמת למעמד ההתגלות במכת ברד, לכך שחרטומי מצרים נחלו תבוסה. זוהי הצהרה קריטית המטרימה את הופעת ה' – מפלת שליחי האל המצרי. גם הביטוי "ויקחו את פיח הכבשן" במכה זו מטרים את "עשן הכבשן" שיופיע בהר סיני.

אם כן, מכת הברד מתארת את התגלותו רבת הרושם של א-לוהי ישראל אשר ירד ללחום כנגד אלוהי מצרים. אירוע דרמטי זה מהווה סיכום למהלך הראשוני והקדמה לפתיחת המערכה השנייה אשר מתחוללת בין שומר ישראל שהתגלה לבין האל שבו פרעה שם את מבטחו.

מהפך מהיר

היכן עם ישראל בכל התהליך המרשים המתואר? שתיקת הכתוב באשר לתגובתו של עם ישראל זועקת. נראה שהעם מצוי בעמדה פסיבית לאורך המכות. צופה מרחוק, לא מעורב. רק במועד מאוחר יותר העם יעבור תהליך שינוי נפשי, והוא יהיה איטי מאוד וידרוש זמן וסבלנות. על רקע שקיפותם של בני ישראל אל מול האירועים המסעירים המתחוללים סביבם, ניכרת העובדה כי משה מנהיגם עובר בפרשתנו מהפך של ממש. לנגד עינינו משורטטים קווי המתאר של מנהיגותו וחומרי הגלם שמהם היא נוצרה. מדמות מפוחדת המנסה בכל דרך להתחמק מן השליחות והמדגישה פעם אחר פעם את חולשותיה ואת חוסר יכולתה לדבר, הופך משה למושיע וגואל.

ניתן לעקוב ולראות כיצד דמותו של משה עולה וצומחת, עקב בצד אגודל, בין השיטין של מכות מצרים. במכות הראשונות, דם וצפרדע, באים משה ואהרון יחד. למרבה ההפתעה יהיה זה משה אשר ידבר עם פרעה, בעוד אהרון, שנשלח כזכור להיות למשה לפה, "רק" פועל עם המטה! אי אפשר להמעיט בחשיבות הדרמה הנגלית לעינינו. אותו איש שהעיד על עצמו שאינו "איש דברים" נושא נאומים ארוכים בפני פרעה. ניתן להציע כי עצם היענותו של ה' למשה, ושליחת אהרון עִמו, שיחררו את משה מן המתח שבו היה שרוי, ואפשרו לו לחוש ביטחון ולזהות בתוכו את כוחות הנפש שהיו חבויים בו. ה"יחד" עם אהרון פועל את פעולתו המיידית ומשה מוצא את המילים לדבר כאשר אחיו עומד לצידו, תומך בו ומעניק לו ביטחון בנוכחותו המרגיעה.

במכת הכינים, שבה אין התראה, מופיע אהרון לבדו בתפקיד שמילא גם במכת הדם: פעולת הבאת המכה. משה עדיין לא איש מעשים. בערוב ובדבר קיימת רק התראה ללא צורך בפעולת הבאת המכה. במכות אלו מופיע משה, הפעם לבדו, ועושה את אשר תרגל כבר בעבר, כאשר אהרון היה לצדו – מדבר אל פרעה. הקורא מלווה את משה בתהליך מרשים של קניית יכולת עמידה מול פרעה, אפילו לבדו, ודיבור עמו. משה מצליח לפעול כמנהיג בעל יכולות דיבור.

כעת הסיפור מתקדם – יש להכשיר את משה גם לפעול, לא רק לדבר. שוב מופיעים אהרון ומשה יחד במכת השחין, אך הפעם לא בחלוקה הרגילה של דיבור ופעולה שכן אין כלל דיבור. הפעם אהרון הגיע על מנת לתרגל את משה בעשייה: "קחו לכם…וזרקו משה… ויקחו… ויזרוק אותו משה". אהרון מתחיל עם משה את התהליך על ידי לקיחת הפיח אך בפועל רק משה זורק אותו. כך מעניק אהרון למשה את הביטחון ביכולתו לפעול. ואכן, בברד אהרון כלל לא נמצא. משה מצליח לבדו גם לדבר וגם לפעול על מנת להביא את המכה.

בשולי הדברים נציין כי בפרשה הבאה, גדולתו של משה ניכרת בכך שעל אף שלכאורה הוא כבר אינו זקוק לאחיו – הוא עדיין מושיט את ידו לאהרון ומצרף אותו אליו להליכה לפרעה. וכך במכת הארבה שוב מופיעים משה ואהרון יחד ומדברים עם פרעה.

בכך השלים משה את תהליך הכשרתו כמנהיג – מדבר ועושה. התפתחות אישיותו של משה משקפת את הדרך שהעם עצמו יצטרך ללכת בה – ללמוד להיות פעיל, נושא באחריות, נאמן ומאמין. אלא שלא כמו התקדמותו המהירה של משה, השינוי הפנימי והמהותי של בני ישראל ייקח יותר זמן – ארבעים שנה של הליכה במדבר.

פורסם במוסף 'שבת', 'מקור ראשון',כ"ט טבת תשע"ג, 11.1.2013

פורסמה ב-14 בינואר 2013, ב-גיליון וארא תשע"ג - 805 ותויגה ב-, , . סמן בסימניה את קישור ישיר. תגובה אחת.

  1. די עם מיילים

להשאיר תגובה

היכנס באמצעות אחת השיטות האלה כדי לפרסם את התגובה שלך:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s

%d בלוגרים אהבו את זה: