בתגובה ל'תג המחיר של הקיפאון הרוחני' מאת יאיר היזמי, גיליון פרשת ויגש

לא רוצים בגאולה / ברוך בן יוסף

יאיר היזמי טוען במאמרו כי פעולות "תג מחיר" אינן תוצר של "עשבים שוטים" אלא ביטוי לאידיאולוגיה מבית ישיבת מרכז הרב, שעל ברכיה חונך הנוער ושביצעה רגרסיה במשנתה התורנית. כך, במקום בשורה רוחנית, טוען כותב המאמר, היא שבה ואימצה את רוח החרדיות וערכיה ובמקום להיפתח באמת למושג המלכות ולהשלכות המעשיות והמנטליות הנגזרות ממנו, היא סירסה אותו והפכה אותו לכרך החמישי בשולחן ערוך שלה. אחר כך, כאחרון הצבועים, דואג כותב המאמר להשמיץ את מייסדי המלכות בישראל, דוד, שלמה ושאול, על מנת להוכיח כמה מבולבלים וחסרי מחשבה הם אותם נערי גבעות המבצעים את פעולות תג מחיר. לא זו אף זו, בעל המאמר טוען כי הנוער הזה צריך בכלל לשבח את השלטון הליברלי המאפשר לו להתקיים על אף פעולותיו הנוראיות.

כותב המאמר לוקה בבעיה שקיימת אצל הרבה מאוד יהודים מלומדים. אין הם באמת ובתמים מאמינים או חפצים בגאולת ישראל והעולם על פי מקורות הנביאים וחז"ל, משום שהתוצאה של אותה גאולה לא תמצא חן בעיניהם. אין הם רוצים מלך שיכפה עליהם דרך התנהגות, אין הם רוצים מקדש שיכפה עליהם אורח חיים מסובך ואין הם רוצים לראות מציאות שתכפה עליהם חיים ללא העולם המערבי על תרבותו המעוותת והמושחתת. לפחות לבעל המאמר היה האומץ להודות בכך, גם אם עשה זאת על חשבון נוער הגבעות ואידיאולוגיית ישיבת מרכז הרב. 

אין ספק שכל העיכובים להשלמת הגאולה נובעים מכך שאנשים פשוט אינם חפצים בה. אמר לי פעם רב חכם בירושלים ברחבה סמוך להר הבית – הסתכל סביבך ותעריך כמה מהאנשים הרבים שאתה רואה מוכנים באמת ובתמים לקבל עכשיו את מלך המשיח על כל המשתמע מכך? באמת היה קשה לי להעריך. רוב האנשים עסוקים מדי בדברים מינוריים ואינם פנויים להתעסק בקבלת אדם שיכתיב להם מה לעשות בחיים!

אם יש קבוצה אחת נורמלית במדינה, היא דווקא הקבוצה הזו של הצעירים שאינם מוכנים להמיר את האמונה שלהם בגאולת ישראל בחזון של שמעון פרס למזרח תיכון חדש. צר לי שבעל המאמר מוכן ללכת שולל אחר השקר של העולם המערבי הליברלי. אילו היה מעמיק במקורות שלנו היה מבין כי גם אם המלכים שעמדו לנו עשו טעויות וחטאו, לא ניתן כלל להשוות אותם למה שיש לנו היום. בתקופה של המלכים היה בית מקדש, הייתה נבואה, הייתה סנהדרין, כבשו את כל חבלי ארץ ישראל, חיו על האדמה, היו רועי צאן, קידשו שם שמים. עם כל הכבוד, אינני רואה אף אחד מהדברים האלו היום, אלא רק נסיגה והתקפלות בכל תחומי החיים הלאומיים.

בסופו של דבר ההיסטוריה תשפוט מי צדק – נוער הגבעות, ישיבת מרכז הרב ותג מחיר, או כותב המאמר, הרב פרומן ושמעון פרס. לי פשוט שכמו שההיסטוריה קבעה שתקופת השופטים הייתה חסרה כי "אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה", ותקופת בית שני הייתה חסרה מפני שלא היו בה מלכים, נביאים והשראת שכינה, כך ייקבע כי תקופה זו שלנו, שבה הגאולה דופקת על הדלת, "פתח לי רעיתי", היא גם חסרה בגלל הבלבול שנוצר באידיאולוגיה עקב הקשר לעולם המערבי והליברלי, ולנציגיו החילונים בישראל.

 מי שחושב שהגאולה תצמח מהדמוקרטיה הישראלית, הנותנת הכשר לכל תופעה מתועבת, שיבושם לו. אני משוכנע כי היא תצמח על אף הדמוקרטיה ובחורבנה.

פורסם במוסף 'שבת', 'מקור ראשון', כ'ה בטבת תשע"ב, 20.1.2012 

 

פורסמה ב-19 בינואר 2012, ב-גיליון וארא תשע"ב - 754, תגובות ותויגה ב-, , . סמן בסימניה את קישור ישיר. 20 תגובות.

 1. בדבר אחד אנחנו מסכימים – הגאולה בוא תבוא. ולמקרא דבריך אני חש שהיא ממש בפתח, שהרי "בעיקבתא דמשיחא חוצפא יסגיה".

 2. לא קראתי את המאמר אליו מתייחסת תגובה זו של ברוך בן יוסף, אבל אני מתפלא על יומרתו של המגיב לדעת איך בדיוק צריכה להיראות הגאולה ולהחליט שמי שאינו חושב כמוהו אינו רוצה גאולה.
  הרי הרמב"ם עצמו כותב בהלכות מלכים: ודברים אלו לא ידע אדם איך יהיה עד שיהיה ובעל ספר העיקרים, רבי יוסף אלבו, כתב בעקבות הדעות המובאות בפרק חלק שיש תפיסות שונות.
  אולי יש ליאיר היזמי – וגם לי ולעוד רבים אחרים – חזון שונה של גאולה.
  אולי כדברי הרמב"ם בסוף הלכות מלכים:
  "לא נתאוו החכמים והנביאים ימות המשיח לא כדי שישלטו על כל העולם ולא כדי שירדו בעכו"ם ולא כדי שינשאו אותם העמים ולא כדי לאכול ולשתות ולשמוח אלא כדי שיהיו פנויין בתורה וחכמתה ולא יהיה להם נוגש ומבטל כדי שיזכו לחיי העולם הבא כמו שביארנו בהלכות תשובה:
  ובאותו הזמן לא יהיה שם לא רעב ולא מלחמה ולא קנאה ותחרות שהטובה תהיה מושפעת הרבה וכל המעדנים מצויין כעפר ולא יהיה עסק כל העולם אלא לדעת את ה' בלבד ולפיכך יהיו ישראל חכמים גדולים ויודעים דברים הסתומים וישיגו דעת בוראם כפי כח האדם שנאמר כי מלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים"
  ומלבד זה, למה יש צורך להשוות את כותב המאמר ל"אחרון הצבועים"? האם מי שחושב אחרת הוא בהכרח "לא מאמין" או "צבוע"? האם בהכרח חייבים לחשוב שהמלוכה היא צורת השלטון האידיאלית? הרי חז"ל עצמם אינם תמימי דעים לגבי נושא זה. הנצי"ב, בפירושו "העמק דבר" על התורה, כותב, מתוך התייחסות למורכבות, שאין צורת שלטון שהיא באופן מוחלט עדיפה על צורה אחרת, אלא הדבר תלוי ברצון העם ובנסיבות של זמן ומקום.
  יתכן שמה שקורה היום בחברה הישראלית איננו אידיאלי, אך כנראה לא היתה תקופה אחת בהיסטוריה שהכל היה בה אידיאלי.

  • אחר מחילת כבודך, פנחס, השימוש בחלק מהמקורות שהבאת הוא לא רציני.
   ראשית, מאמרו המפורסם של הרמב"ם איננו לחש קסם שבאמצעותו כל פרשנות על הגאולה הופכת לאפשרית. מעתה אמור כי תסריט אפשרי לגאולה הוא גואל שרירי ואדום שיער האוחז בידו פטיש ודוהר על מרכבה הרתומה לשתי עיזים. ברור שלא לכך כיוון הרמב"ם, נכון? הרי הרמב"ם עצמו, בפרקים הקודמים לפרק י"ב הביא תחזיות ספציפיות (ואני מזכיר שתחזיות כאלו לא מובאות אצל הרמב"ם כדברי מחשבה בעלמא אלא כדעתו להלכה, אנחנו מדברים על משנה תורה ולא על חיבורים לא הלכתיים) לגבי פעולותיו של המשיח ותפקידו. דברי הרמב"ם שציטטת מכוונים על סוגיה ספציפית (מי יקדם למי, משיח או אליהו) ועל סוגיות שהן 'כיוצא בה'. ומה פירוש 'כיוצא בה'? הרמב"ם עצמו מבאר במשפט הבא: "..שדברים סתומים הן אצל הנביאים. גם החכמים אין להם קבלה בדברים אלו, אלא לפי הכרע הפסוקים; ולפיכך יש להם מחלוקת בדברים אלו". מכאן שדברים שלדעת הרמב"ם מפורשים בפסוקים הם דברים שלדעתו אנו כן מסוגלים לדעת.
   ייתכן, כמובן, שלשיטתך אין לנו דרך לדעת דבר על אופן הגאולה. סבבה, אבל אל תתלה את הדעה הזו בציטוט הנ"ל.

   לגבי המובאה מר"י אלבו – אמירתך המעורפלת שיש 'דעות שונות' היא, אממ… מעורפלת. אני מניח שאתה מכוון לדברי ר"י אלבו בסוף פרק ד' שבהם הוא עוסק בענייני העיקר האמוני של ביאת המשיח. הדעות השונות שעליהן דיבר ר"י אלבו אינן דעות שונות לגבי אופיה של הגאולה ופעולותיו של מלך המשיח אלא דעות שונות בשאלה האם המשיח כבר בא או לא. יתירה מכך, בהמשך מאמרו מפריך ר"י אלבו את אחת השיטות ולא מותיר לה מקום. בקיצור, גם מכאן אין חיזוק לטענתך.

 3. הכותב, מכנה את הכותל המערבי, שזהו המקום היחיד למיטב ידיעתי כמקום שממנו לא זזה שכינה, בשם " הרחבה סמוך להר הבית"…
  המתכון לגאולה מופיע בשורה אחרונה:
  "הגאולה צתמח למרות הדמוקרטיה ועל חורבנה"… תמהני, האם זה אותו האיש שהתפקד לפלגת העבודה של שלי יחיימוביץ בשל סדר יומה הערכי? המוסרי? החברתי?

  • נו באמת, המקום שממנו לא זזה שכינה הוא הכותל של קודש הקדשים או כותל העזרה. הכותל המוכר לנו הוא קיר חיצוני של הר הבית. הקישור בין המדרש הנ"ל לכותל שלנו הוא מאוחר ורופף (שלא לומר – לא קיים). חבל שאף אחד לא טורח לתקן טעות מביכה כזו.

 4. אילו הייתי ראש ישיבת מרכז הרב, הייתי נעלב ומתרתח על כך שהוכנסתי באותו משפט לצד "תג מחיר". יש בכך משום לשון הרע.
  וכן, אני מבין אלו שלא חפצים במודל הגאולה של ברוך בן יוסף. אם זוהי הגאולה, מוטב להמשיך להתבוסס במציאות הנוכחית על כל אתגריה המופלאים ולהיגאל מחזונות עקרים.

  • בן יוסף ורבים מחבר מרעיו מן הסתם רואים עצמם תלמידי הראי"ה זצ"ל, אבל חזון העיוועים שלהם אותו הם מכנים "חזון גאולה" הפוך ב180 מעלות מזה של הרב זצ"ל. חזון הגאולה של הרב קוק הוא חזון של תיקון עולם במלכות שדי, ספוג באהבה עד בלי די לכל יצור חי ולכל בן אנוש, בנוי על אדני המהפכה הליבראלית ורואה בה עצמה חלק מתהליך הגאולה. כן כן, אותה המהפכה שהצמיחה את צורת הדמוקרטיה השנואה כל כך על בן יוסף ושות'. ואילו חזון התועבה של הללו רווי שנאה, גזענות, פשיזם וחילול שם שמיים.

 5. להגיב בכזו יומרה מעידה על התפיסה החד מימדית של הכותב.
  נערי תג מחיר הם עבריינים בכל מובן המילה ,כולל בראיה המוסרית של היהדות-ונדליזם מעולם לא הביא לשלום ולא לאהבת איש את רעהו-אם יש כזה דבר "משיח" הם יהיהו הראשונים שיתבישו ויכלמו במעשיהם.

  היהדות היא ביסודה מוסר אנושי!

 6. אז איך אתה מסביר את המאמר הזה?
  הוא מחנך אולי גם קופא תפיסה חד מימדית במוצהר,הייתי מגדירה אותו אחוז בתפיסה משיחית ומסוכנת -מה שמזכיר את שבתאי צבי.

 7. אוקי,אשאר בסביבה ע'מ לעקוב אחר דברייך אלו.

  אופירה.

להשאיר תגובה

היכנס באמצעות אחת השיטות האלה כדי לפרסם את התגובה שלך:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל

אתה מגיב באמצעות חשבון Google שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s

%d בלוגרים אהבו את זה: