ארכיון הבלוג

הזמנה לגלוּת | אוריאל טויטו  

 

הן יוסף והן פרעה מזמינים את משפחת יעקב לרדת למצרים. עיון באופן השונה שבו הם מנסחים את דבריהם חושף את ניצניה של גלות מצרים המשך הרשומה

המשפחה קודמת לאומה | הרב יונתן זקס

מחילתו הגמורה של יוסף לאחיו היא אחד הרגעים המכוננים במקרא. היא לא רק תנאי מכריע להיווצרותו של עם ישראל אלא גם עקרון יסוד לתורה בכללותה המשך הרשומה

מתווה החיטה של מצרים | הרב חיים דרוקמן

התיאור המפורט של הכלכלה המצרית לא נכתב לחינם, אלא בא ללמד על היושרה והחוכמה שבהתנהלותו של יוסף – שיש ללמוד מהן לדורות המשך הרשומה

תסביך קין | שלום רוזנברג

שאלת הקב"ה לקין "אי הבל אחיך" מקבלת מענה רק בסוף ספר בראשית, באחוותו ובאחריותו של יהודה המשך הרשומה

הבנה מוגבלת | יושי פרג'ון

יוסף סבר שהבין את התוכנית האלוהית שסובבה את ירידת משפחת יעקב למצרים, אך השעבוד במצרים הוכיח אחרת. גם נבואה מפורשת זוקקת פרשנות בדיעבד
המשך הרשומה

שער המדבר | חיליק אברג'יל

מדוע אלוהים מתגלה ליעקב טרם ירידתו למצרים דווקא בבאר שבע? על העיר שבקצה הארץ, גיאוגרפית ורוחנית
המשך הרשומה

אבי העריצות הנאורה | יואב שורק

הלאמת אדמות מצרים בידי יוסף מלמדת עד כמה הרחיק ממורשת האבות רועי הצאן. בספר שמות נלמד על כישלון הניסוי המשך הרשומה

ירידה שלא לצורך עלייה / זאב ויטמן

עיון בכתובים חושף שתי ירידות של יעקב־ישראל למצרים, האחת לצורך זמני והאחרת להשתקע בדרך קבע. ראשיתה של גלות המשך הרשומה