ארכיון הבלוג

מותר החיים | שלום רוזנברג

הנס יונס היה מהפילוסופים התמימים שראו בכל בעל חי צורת קיום גבוהה. אצל האדמו"ר מצאנז־קלויזנבורג האדם ניצל בזכותם המשך הרשומה

לא מנצחים את הבריאה / חיים מאיר נריה

הפילוסוף היהודי הנס יונס שלל את החלוקה בין רוח לחומר והתנגד לפיקציה המשפטית הנקראת "מוות מוחי". היעדר תרגום עברי להגותו הוא ביטוי מצער לדלותו של השיח הביו־אתי בישראל  המשך הרשומה