ארכיון הבלוג

כי ירחק ממך המקום / איתמר אלדר

בשר התאווה שנאסר במדבר זוכה להיות מותר בארץ. הסיבה לשינוי נעוצה בתהליך ההתבגרות וההתרחקות מן השכינה הכרוכות בכניסה לארץ 

המשך הרשומה