קטגוריה: פולמוס טלית לנשים

תגובות לגיליונות קודמים

המשך הרשומה

תחת חופתה | שרה פרידלנד בן ארזה

ליום הולדתי החמישים עשיתי לי טלית מפשמינה שכמעט כולה תכלת, ואני מתפללת בה בצנעה או עם חברותיי. הטלית יוצרת מתחם תפילה הרחב מממדי הגוף

המשך הרשומה

תגובות לגיליונות קודמים

המשך הרשומה

אין ממחין בידן | ורד נעם

מצוות ציצית אינה עומדת בסתירה למהות נשית עלומה, ואין שום צרימה יסודית בצירוף של השתיים. מסע היסטורי־למדני בעקבות מקומן של נשים במצוות ציצית

המשך הרשומה