ארכיון הבלוג

אין לאן
 לברוח | בכל סרלואי

מאז חורבן הבית נפסקה חומת ברזל בינינו לבין אבינו שבשמיים. זהו האסון הגדול ביותר: המרחק. עם הכאב אפשר להתמודד, אבל לא עם הניכור.  על ההזדמנות הרוחנית של 
 ימי בין המצרים המשך הרשומה