ארכיון הבלוג

כופרים בטובה | שי מורלי

 

חסרון בית המקדש כואב וצורב את הנפש, אבל לא ניתן להתעלם מההישגים העצומים שבחזרת ישראל לארצו. כיצד ניתן להמשיך ולהתאבל כאילו ירושלים עדיין בחורבנה? המשך הרשומה

הנשמה שלנו עדיין חסרה | אסף גולן

 

הכאב בצומות אינו רק על הפן הלאומי, שבו זכינו לתיקון גדול מאז קום המדינה, אלא אף על זה הדתי והחברתי. המקדש והנבואה רחוקים מאיתנו והדרך עודנה ארוכה ורבה המשך הרשומה

עוגן בתוך האובדן | יעל מאלי

ביצירתו של רמברנדט נראה הנביא ירמיהו כשהוא מצוי בחמשת שלבי האבל על החורבן: הכחשה, כעס, מיקוח, דיכאון וקבלה. מצחו המואר מסמל את הסיכוי לגאולה המשך הרשומה

געגוע אל טעם החיים | אלי פיינסילבר

בימינו חיים ערכיים ומוסריים נראים כחיוורים לעומת חיי הוללות ותככים, אך בזמן המקדש המציאות הייתה הפוכה. תשעה באב הוא ההזדמנות להיזכר שהטוב במקורו מתוק מן הרע המשך הרשומה

מי החריב את המקדש? | יעל מאלי

לפי האמנים הנוצרים טיטוס ניסה למנוע את חורבן הבית, שנגרם על־ידי המון צמא דם ובשל חטאי היהודים. שלא כמותם אנו לא מאשימים את "האחר", אלא מפנים את המבט פנימה ומבקשים תיקון המשך הרשומה

הלב חסר אך איננו מרגישים | נתנאל אלישיב

איננו נתונים עוד לחסדי זרים, חזרנו לארצנו והקמנו בה מדינה משגשגת ופורחת. מה מקומה של האבלות על בית המקדש בתוך תנועת הגאולה? 
המשך הרשומה

תשעה באב

תשעה אנשי רוח כותבים על תשעה באב שלהם המשך הרשומה

משתוקקים אל הבית / מנחם מקובר

הצעד הבא בתהליך הגאולה, והחיוני לקידומו, הוא בניין בית המקדש. הכול תלוי במידת השאיפה שלנו אליו המשך הרשומה

תסריט חורבן ידוע מראש / שלמה פישר

מאפיינים ייחודיים לתרבות היהודית גוזרים מאבקים אידיאולוגיים ופוליטיים חריפים עד אלימים. כתוצאה מלקחי החורבן קבעו חז"ל גבולות גזרה למאבק הפנימי, שכוחם יפה גם היום המשך הרשומה

יש ריבונות, אין קנאות / יאיר שלג

השיח הרווח בחוגי הימין הדתי מבקש להציג ערכים מוחלטים שהנאמנות להם חשובה יותר מההיגיון הפרגמטי ה"פשרני". גישה זו הפוכה למהותו של אתגר הריבונות, והיא עלולה להגלותנו מארצנו המשך הרשומה

המקדש שבלב / שלום רוזנברג

בתורת ברסלב, חורבן בית המקדש מבטא את צער הנשמה על חוסר הרגש הדתי. על יתמות דתית בין לוינס לר' נחמן המשך הרשומה