ארכיון הבלוג

לתקווה הזו קוראים תשובה | יונתן זקס

נקודת המפנה בהיסטוריה היהודית חלה באספה הלאומית של עזרא ונחמיה בראש השנה. רעיון התשובה, שהוטמן בתורה מראשיתה, זכה למשמעות חדשה: בשורת כוחה של האחריות האישית 

המשך הרשומה

עולים למציאות חדשה | בכל סרלואי

המודרנה ביקשה לשחרר את האדם מכבלי האשמה הנוצרית, אך יצרה מציאות נטולת חטא וויתרה על תודעת התיקון. מעולם התשובה היהודית לא הייתה כה משמעותית המשך הרשומה

גדול מסך שבריו | בכל סרלואי

הסרט "לוק" עוקב אחר אדם הנוסע לעבר חורבנו, ומניח, בניגוד לתפיסה החז"לית, שלא קיימת מציאות של תיקון. טרגדיה יוונית מודרנית
המשך הרשומה

וידוי בצניעות | רמי ברכיהו

הווידוי הוא חלק מהתשובה, ויש מקרים שבהם נדרשת אף הודאה ברבים על חטא, אבל על פי רוב ההכרה בחטא צריכה להיות פנימית ולא מוחצנת

המשך הרשומה

חטא הסליחה | שלום רוזנברג

האם הסליחה תמיד אפשרית, גם לאלה שמעשיהם "בלתי נסלחים"? 
הרהורים על תשובה וכפרה ערב השנה החדשה 

המשך הרשומה

בחמש אותיות | רונן לוביץ

בעידן הפוסט־מודרני זוכה התשובה למשמעות אקטואלית. הרהורים על תורה ואמונה, משפחה ואחריות בתוך עולם גדוש באפשרויות גם בתחום הדתי

המשך הרשומה

תשובה בהעדר מקדש / ראובן הכהן אוריה

המדרש הארצישראלי מתחקה אחר מקורותיה של התשובה וחושף כי משמעותה 
המקובלת התחדשה רק בעקבות ביטול עבודת הקרבנות ועונשי הסנהדרין. מן ההר אל הלב המשך הרשומה

בתוך הזרם ונגדו / צחי כהן

אקטיביסט קולנועי שואף להעביר בסרטיו מסרים חברתיים וצריך להיזהר מנפילה לסיפורים שנועדו לטשטש את הצופים באווירה מתקתקה. יש במאים שמצליחים לעמוד בפיתוי. דרשה על התשובה המשך הרשומה

סירה וסערה / חיותה דויטש

יחסי חוטאים וחטאים, חיים ומתים, אדונים ועבדים שלל הזדמנויות לתיקון קלקולים. מתח התשובה עומד ביסודו של עולם היצירה המשך הרשומה

מאוגוסט לאלול / ישעיה שטיינברגר

טיול ביוון מעלה את שאלת שקיעתה של האימפריה, על רקע ההתחדשות וההתרעננות הרוחנית שמצווים עלינו ימי התשובה. רשמי מסע בזמן ובמקום המשך הרשומה

שומעים ונגאלים / יואב שורק (לפרשת ניצבים)

 

פרשת התשובה שבלב פרשת 'ניצבים' מציעה דינמיקה חמקמקה של גאולה, שאין לדעת כיצד תהיה עד שתהיה; דורנו יכול לנסות ולדרוש פרשה מרגשת ונפלאה זו

המשך הרשומה

כשמרגיש אדם שהוא עלוב, ריקני / יובל פרוינד

 

בעידן שבו מילות השירים לקוחות מר' נחמן, הכתיבה האישית והתובנות העמוקות של הרב קוק מפתיעות בעוצמתן ובעומקן. "ניצוצות" יצא לאור, והעורך משתף אותנו בסוגיה אחת של עצבות הנהפכת לשמחה

המשך הרשומה

המשחק המרפא של התשובה / משה מאיר

 

מקורות היהדות והפרקטיקה של עשרת ימי תשובה מציגים תמונה של תשובה קלה, כזו שאינה נוגעת בתהומות הטעונים תיקון. מבט נוסף יגלה שזהו תיאטרון מרפא, אחת משלוש דרכים של ריפוי בדיבור. מסה

המשך הרשומה

עשר מכות על שום מה? / יעקב מדן

 

אלמלא פוצץ פרעה את המשא ומתן, אפשר שהמכות ה'רכות' היו ממשיכות ומכת בכורות הייתה נמנעת

  המשך הרשומה

מאיר אריאל לא מת / עמיחי חסון

השנים האחרונות שלו גילו בו ענווה וחיבור חזק ליהדות. שיחה עם האחים אריאל על האב שממשיך להפתיע את המוסיקה הישראלית ועל הצעד היהודי הנוסף שהלכו

המשך הרשומה