ארכיון הבלוג

לזכות את ישראל / שלום רוזנברג

בניגוד לתפיסה הנוצרית, היהדות רואה בריבוי המצוות שניתנו לישראל זכות ולא עול. על העיקרון האחרון בדברי ר' חנניא  המשך הרשומה