ארכיון הבלוג

מתיוונים – בימים ההם בזמן הזה

פרוייקט מיוחד: >> הרב אליהו מאיר פייבלזון >> הרב דוד מנחם >> יהודה עציון >> הרב יעקב מדן >> אבירמה גולן >> חנה גודינגר (דרייפוס) >> רות קלדרון >> מיכה גודמן המשך הרשומה

להתחתן עם האמת | אלי פיינסילבר

בניגוד ליווניוּת ולחשיבה המודרנית, העולם היהודי גורס שאדם לא יכול להגיע לחקר האמת ללא התחייבות מראש כלפיה. נר איש וביתו  המשך הרשומה

בדרכם של ראשונים / יובל שרלו

לצד יחסי השלילה והביטול אימצו חכמינו עקרונות מהפילוסופיה היוונית אל תוך העולם היהודי. בחנוכה דהיום, יש לתרגם את ההתמודדות הזו אל עולם המוסר המערבי המשך הרשומה