ארכיון הבלוג

אות מקומראן | חיליק אברג'ל

התורה אינה מפרטת מהי צורת התפילין וכיצד מניחים אותן. את הפער משלימים חז"ל וגם ממצאים ממערות מדבר יהודה
המשך הרשומה

מחוט ועד שרוך נעל | שלום רוזנברג

כשאברהם ויתר על שלל המלחמה הוא קבע את גבולות המוסר היהודיים לדורות. על הציצית והתפילין כסמלי תרבות המשך הרשומה

קידוש השם של מעלה / שלום רוזנברג

אם א־לוהים שומר מצוות, כיצד הוא מקיים את מצוות קידוש ה'? על המוסר כגשר בין מאמינים לכופרים המשך הרשומה

תפילין של בית / תמיר גרנות

מצוות מזוזה מבטאת תופעה המייחדת את ספר דברים כולו – הרחבה של האני הפרטי אל הבית. ארבעה קירות של אינטימיות     המשך הרשומה