ארכיון הבלוג

שמואל בִּילְגוֹרַיֶיער / שלמה טיקוצינסקי

 

 חותמה של ישיבת נוברדוק במזריטש, שבה היה מ'מבקש' ל'עובד', היה חקוק על מצחו של שמואל בן ארצי כל ימיו. פגישה עמו הייתה מוכיחה שוב את עוצמתה של תנועת המוסר ואת העוצמה האנושית שביטאה

המשך הרשומה

איש פרשת משפטים / ישעיה שטיינברגר

 

ר' ישראל סלנטר, מחולל תנועת המוסר, הוריד את הלמדנות ואת האקסטזה הדתית אל חיי היומיום, תוך הקפדה על תיקון המידות ועל היחסים שבין אדם לחברו. יש הרואים בו מי שהקדים את פרויד

המשך הרשומה