ארכיון הבלוג

יוון – רומא – נצרות / ישעיה שטיינברגר

 

 חכמינו השקיפו על מלכות רומי כמייצגת של מלכות יוון ובכך יצרו רצף תרבותי הקושר את ההתייוונות עם פגעי הנצרות המאוחרת. הרהורים על ארבע המלכויות בעקבות חז"ל והמשורר וירגיליוס

המשך הרשומה