ארכיון הבלוג

קולות אל השמים / זהבה (קלר) נויברגר

 

במקום להציג את משה כמי שמתבטל בפני הא-ל ומתחנן אליו, מפרש המדרש את המילה 'ואתחנן' כביטוי לתביעה מאת הקב"ה. תפילה שהיא דרישה  

המשך הרשומה