ארכיון הבלוג

בתגובה ל"הבחירה בהתגלות" מאת משה מאיר, גיליון שבועות

 

תגובות מאת: שמעון אליעזר הלוי ספירו, יוסף שפירא, הרב ראובן הכהן אוריה המשך הרשומה

בחירה בהתגלות / משה מאיר

 

התפיסה המצויה של 'תורה מן השמים' מבקשת ודאות במקום שזו אינה אפשרית, אולי אף אינה רצויה. יסוד ההתגלות כרוך במהותו באי ודאות, אצל הנביא ואצל החכם כאחד. מסה לחג מתן תורה

המשך הרשומה