ארכיון הבלוג

מחברים חיבורים חדשים | אליעזר דניאל יסלזון

כניסתם של שומרי תורה ומצוות רבים אל העולם המדעי הביאה לפיתוח אתגרים חדשים בממשק שבין תורה ומדע. מאיום על האמונה הפך המדע לכלי עזר לפתרון אתגרים תורניים
המשך הרשומה

למען תאמין | אבי וולף

אי אפשר לעודד פתיחות ללימודי חול בלי להזכיר את הסכנות לנתק מהזהות היהודית ובלי להתמודד עם יסודות הפילוסופיה המערבית המנתקים את הא־ל מעולמו המשך הרשומה

בגבול שני העולמות / יובל שרלו

 

סתירות בין עולם המדע ובין עולם התורה מוצאות מנוחה בספרו של הרב עמית קולא, באמצעות סינון הנחות יסוד לא מחויבות ופתיחות לאופקי אמונה חדשים. ספר לחוקר המאמין

המשך הרשומה