ארכיון הבלוג

שמיטה בשפה אחרת | עינט קרמר

שנת השמיטה תשע"ה בלטה לטובה ביחס לקודמותיה, הן בשיח הציבורי והן ביוזמות המקומיות. כעת, מחובתנו להמשיך ברוח זו גם בשנה השמינית והלאה
המשך הרשומה

כנגד המרימים קרן צרינו | נריה גוטל

שתי השיטותהיתר המכירה ואוצר בית דיןמעדיפות חקלאות יהודית ולשתיהן חסרונות. ספרו החדש של הרב יהושע בן מאיר לא חוסך ביקורת בהעדיפו השיטה הראשונה
המשך הרשומה

כשהשמיטה שוכחת את הר סיני | יעקב אריאל

שני פנים לשמיטההחברתי והדתי. אל לנו לחשוש מהמבקשים לעסוק רק בפן החברתי שלה, שכן יש ערך עצמאי לצמצום הפערים הכלכליים והחברתיים
המשך הרשומה