ארכיון הבלוג

התורה כמבחן רורשך | אילעאי עופרן

התורה אינה מעודדת שנאה, אלו הם השונאים הרואים בכתמי הדיו התורניים את הקנאה שבלבם. ניתוח תורניפסיכואנליטי לאירועי השבוע האחרון וגם מחשבות על שוחרי השלום והשוויון המשך הרשומה