ארכיון הבלוג

לא נוגע בתורה | מנחם בן־ישר

המתח בין נאמנות למסורת היהודית לבין השתלבות בזרם המדע הביקורתי ניכר בחייו ובכתביו של שד"ל. פרשנותו למקרא של מחדש הפשט מאיטליה המשך הרשומה