ארכיון הבלוג

מלך בשר ודם / תמיר גרנות

תיאור מעורפל ומאוחר של מבנה השלטון בישראל מלמד כי מצד האידיאל אכן אין מקום למלך מלבד הא-ל. רק הצורך האנושי – ככל העמים – מכשיר את מלכות הארץ  המשך הרשומה