ארכיון הבלוג

חי בסרט | רבקה מנוביץ־מעייני

שלום עליכם התלהב כילד מהצעצוע החדשעולם הראינועוראה בו כלי למטרות לאומיות ותחום חדש לביטוי יצירתי. תסריטים שהותיר מלמדים עליו ועל עולם הסרט היהודי
המשך הרשומה

העיירה היהודית ניו יורק | חבצלת פרבר

מול הספרות העברית המתחדשת יצרו כמה מגדולי הסופרים היהודים בראשית המאה הקודמת סיפורים שהווייתם יידישאית־אמריקנית. ניצחון השפה העברית יצר פער בין התרבויות המשך הרשומה

הומורסקות במקום קדיש | זאב שביידל

ביוגרפיה ראשונה (באנגלית) על הסופר היידי הגדול, שלום עליכם, רומנטיקן ופעיל ציוני מובהק. בעשרות ספריו ביטא את עולמו של היהודי בעולם המודרני

המשך הרשומה

צמא לספרות בריח הרחוב / אורי הולנדר

על רקע צאתו לאור של ספרו, העוסק בשלום עליכם כסופר חתרני, קורא החוקר לאנרכיזם בספרות הישראלית, למרידה בנורמטיבי 
ולעיסוק בעולם החברתי. והוא לא מסתיר את דעתו על מצב הספרות כאן.
 שיחה עם דן מירון המשך הרשומה

רקוויאם אמריקאי ל"שטעטל"? / רבקה מנוביץ

 

בעוד שלום עליכם מתח ביקורת על העיירה היהודית אך עשה זאת באהבה רבה, יוצרי 'כנר על הגג', שכתבו את המחזה בעקבותיו, יצרו שיר אשכבה למסורת היהודית

המשך הרשומה