ארכיון הבלוג

שליח לעולם הזה | ניצן גאל דור

את הצלחת מפעל השליחים של חב"ד יש לזקוף לקיום דיאלקטי המאפשר לאדם לחיות באופן עצמאי לצד הביטול לא־לוהים. על ייחודא תתאה וייחודא עילאה ביחס לרבי
המשך הרשומה