ארכיון הבלוג

אפילו לדבר עברה / שלום רוזנברג

האם מותר לשתף פעולה עם מחללי שבת לשם גאולת הארץ? על מסירות הנפש הדתית, בין דתיים לחרדים המשך הרשומה