ארכיון הבלוג

השטן מחתים שעון / שלום רוזנברג

מאבקה של אמונת הייחוד לובש פנים שונות לפי האתגרים המתחלפים. מחזה בשלוש תמונות המשך הרשומה

שטן עלי אדמות / שלום רוזנברג

פרשת התוכחה תולה את החורבן בעוונות, אך השואה נבעה ממקום אחר. אם תרצו, זו הופעתו של השטן

המשך הרשומה