ארכיון הבלוג

מנפצים את חלון הזכוכית | יאיר בן מנחם

 

התקיעות בראש השנה אינן רק ביטוי לבכי אנושי אלא גם קריאה עמוקה של אדם המבקש לשוב אל עצמו. בעקבות השברים והתרועה, וחלונהּ של אם סיסרא המשך הרשומה

שופר מאריך וחצוצרות מקצרות | הדס ילינק

האם קיימת בהכרח סתירה בין הטכנולוגיה שנעה קדימה ובין מחזוריות הטבע? 
על ראש השנה ואיכות הסביבה על פי הגות הראי"ה קוק

המשך הרשומה

שנתה של מלכות / איתמר אלדר

המצווה המרכזית בשנת היובל, שאף מעניקה לה את שמה, היא התקיעה בשופר שמכריזה על מלכות ה'. שאר המצוות הן פועל יוצא של הכרזה זו

המשך הרשומה

חגיגת-המלכה או יום דין? / חיים בורגנסקי

 

המקרא נותן רמזים סותרים, וחכמים פירשו אותו בראשונה כך ואחר כך אחרת. עיון במהותו של ראש השנה, בעקבות השופר והחצוצרות, המלחמה והתענית

המשך הרשומה