ארכיון הבלוג

דין לפני האלוהים | רא"ם הכהן

שופטי ישראל על פי פרשת דברים הם מנהיגים הנאמנים לחוק הא־לוהי אך גם מקושרים לנותן התורה עצמו. על חכמה ונבואה ועל הריאליה של ספר דברים  המשך הרשומה

מלך בשר ודם / תמיר גרנות

תיאור מעורפל ומאוחר של מבנה השלטון בישראל מלמד כי מצד האידיאל אכן אין מקום למלך מלבד הא-ל. רק הצורך האנושי – ככל העמים – מכשיר את מלכות הארץ  המשך הרשומה

אנרכיה בהבנת המקרא / אריה חיים בר-נתן

 

האידיאליזציה של ימי 'אין מלך בישראל' היא תולדה של קריאה מוטה במקרא, והתעלמות מהישגיה הגדולים של המלוכה. תגובה למאמריהם של אביעזר ויס ואיתי כהן בגיליון פרשת חוקת

המשך הרשומה