ארכיון הבלוג

על תשובה שלא מאהבה ודפוסים של גאולה / יואל אליצור

 

מחלוקתם של רב ושמואל בדרכה של הגאולה מתפרשת לאור מחלוקת אחרת שלהם בדין "תעשה ולא מן העשוי". דרשה לשבת שובה

המשך הרשומה