ארכיון הבלוג

אין חלף לרב חלפון | כרמיאל כהן

סוחר משי מצרי מהודו ועד ספרד שולח בקיץ 1138 לר"י מיגש מכתב בקשה להתקבל ללימודים בישיבתו. גם ידידותו האמיצה עם רבי יהודה הלוי נגלית בתעודות מהגניזה המשך הרשומה

מה שראתה שרה / שלום רוזנברג (לפרשת לך לך)

 

בשורתו של 'אב המון גויים' מתבררת בהמשך הדורות תוך היבדלות מבני לוט, מישמעאל ומעשו. ההיסטוריה מגוללת את הפרשה הזו עד לדורנו, במעין תסביך אלקטרה לא פתור

המשך הרשומה