ארכיון הבלוג

מאיר יערי ור' אלימלך | דוד מלמד

מנהיג "השומר הצעיר" ממרחביה נהג לציין את ייחוסו לר' אלימלך מליז'נסק. מה עשה הרב כשליערי החלוץ לא היה כסף משלו, אף לא לטבעת נישואין, אך הוא רצה לקיים חופה כדת משה וישראל?
המשך הרשומה

אהבה או אמת: הבעש"ט או הרבי מקוצק / אברהם יהושע השל

 

 הבעל שם טוב לימד כמה א-לוהים אוהב ונמצא בכל מקום. ר' מנחם מנדל מקוצק לימד כמה רחוק כל אדם מן האמת, וכי אלוהים אינו נמצא אלא איפה שנותנים לו להיכנס. מז'יבוז' ביקשה לקרב את הכל; בקוצק רק יחידי סגולה 

המשך הרשומה