ארכיון הבלוג

תורה עם דרך ארץ ישראל | אליעזר דניאל יסלזון

האורתודוקסיה המודרנית של הרש"ר הירש ממשיכה להתקיים בזכות חזון התחייה המהפכני של הרב קוק, שאפשֵר לה לוותר על בדלנותה. שיטות עוינות שחברו יחדיו
המשך הרשומה

שמש אברהם תאיר בגלות | אליעזר דניאל יסלזון

ניתוח שלבי הגלות הביא את הרש"ר הירש למסקנה כי על עם־ישראל להמתין בגלות עד שתוכשר השעה שיוכל לקרוא בשם ה', ולסחוף אחריו את העולם. 125 שנה לפטירתו  המשך הרשומה

רמייה לשמה / שלום רוזנברג (לפרשת תולדות)

 

רש"ר הירש והנצי"ב מוולוז'ין שופכים אור על מניעיה של רבקה ועל השאלה האם ראוי יעקב להיענש על אותה 'עברה לשמה'

המשך הרשומה