ארכיון הבלוג

מה קטנו מעשיך ה' | יוסי נוסנבוים

מבחינה פיסיקלית אין הבדל בין אדם שבוחר ורוצה ובין בקיעת ים. הנס מתרחש בכל עת, והוא ההוכחה לאמיתותם של סיפורי התורה המשך הרשומה