ארכיון הבלוג

ויכוח בתוך המשפחה | יהודה (אודי) דבורקין

הראי“ה קוק והרי“ד סולובייצ‘יק נלחמו ביהדות הלא–אורתודוקסית, אך בה בעת הכירו בה כחלק מעם ישראל. האם אנחנו מתבוננים בצורה מורכבת ונכונה על היהדות הליברלית שבתפוצות? המשך הרשומה

אין כאן ניאו-רפורמים / הראל גורדין

 

האשמת הדתיים המודרניים המבקשים לקדם שינויים הלכתיים ברפורמה הינה מופרכת, שטחית ואף מביאה לחילול ה'. שלא כבעבר, לפנינו צמא רוחני אותנטי המחפש ביטוי בתוך מסגרות ההלכה והאמונה ולא מחוצה להן

המשך הרשומה

יהדות רצופה בין הלכה לחילוניות / אלחנן שילה

 

הגיע הזמן לעבור מבניית גשרים בין דתיים לחילונים אל יצירתו של מרחב קיומי חדש, שבו יוכלו להתקיים במקביל יהדות הלכתית, יהדות מעשית ויהדות קיומית. לבניית המרחב הזה מוכשר הציבור הציוני דתי, אשר התעצם מספיק שנים כדי לשבור את מחיצות העבר

המשך הרשומה