ארכיון הבלוג

הריפוי כחיזוק לזהות מסורתית / חבצלת פרבר

מרַפאות מסורתיות נהנות מיוקרה ומשמשות למטופלות מקור להעצמה ולאחווה נשית וגשר בין מסורת למודרנה. מחקר מעניין הכתוב בלשון בני אדם המשך הרשומה