ארכיון הבלוג

פרעה הוא רעמסס? | יואל אליצור

החוקרים נוטים לזהות את פרעה המשעבד כרעמסס השני, איש המאה ה־13 לפני הספירה, אך הנחה זו סותרת את הכרונולוגיה המקראית המשך הרשומה