ארכיון הבלוג

שיטה חדשה / חביבה פדיה

בעוד שבן דורו הוותיק, הרמ"ק, התמקד בחוויה האפוקליפטית, עסק האר"י בתיקון הצופה פני עתיד. תוך עיבוד המיתוס הזוהרי לכדי שיטה יצר תורה שארגנה את תמונת היקום הא-להי והגשמי גם יחד, ובישר עידן חדש בהגות היהודית המשך הרשומה