ארכיון הבלוג

אין חלף לרב חלפון | כרמיאל כהן

סוחר משי מצרי מהודו ועד ספרד שולח בקיץ 1138 לר"י מיגש מכתב בקשה להתקבל ללימודים בישיבתו. גם ידידותו האמיצה עם רבי יהודה הלוי נגלית בתעודות מהגניזה המשך הרשומה

"חסל" נוסח ריה"ל / יעקב עציון

פיוט המשך הרשומה

הפוליטיקה של הנפש / שלום רוזנברג

מהי הדרך הישרה שיבור לו האדם? על הקשר ההדוק שבין פוליטיקה ואתיקה בעקבות אפלטון וריה"ל המשך הרשומה

כשהרמב"ם פגש בריה"ל / בן ציון אוריאל

 

כתביהם של ענקי המחשבה, ר' יהודה הלוי והרמב"ם, עוסקים בנושאי יסוד מגוונים בפיזור רב. פירושו של הרב שילת מפיק מהם תמונה שלמה ומקיפה בעלת השלכות אקטואליות. ספר הגות יהודית חשוב

המשך הרשומה

על מקומה של הלכה ביהדות מודרנית / אריאל פיקאר

 

על התרבות היהודית המודרנית לעצב לה 'הלכה' אם ברצונה להתקיים כיחידה חברתית. על הפער התפיסתי ניתן יהיה להתגבר אם תנותק ההלכה ממושג הדתיות, והמסורת תשמש כלי השראה לעיצוב ההווה

המשך הרשומה