ארכיון הבלוג

ראייה רוחנית או עיוורון היסטורי? | ישראל קורן

על אף שהאנתרופוסופיה מהלכת קסם לאחרונה הרי שמבדיקת כתביו של מייסדה עולה כי לקה בעיוורון בכל הנוגע לגורל היהודים. על התנגדותו הקיצונית לציונות ומחשבותיו על קץ היהדות  המשך הרשומה

רודולף שטיינר והיהודים: "העובדה שהיהדות עדיין קיימת היא טעות של ההיסטוריה" / ישראל קורן

פולמוס ער מתנהל בארץ ובעולם סביב שאלת יחסו של רודולף שטיינר, אבי תורת האנתרופוסופיה, ליהודים וליהדות. עיון בכתביו ובדברי הביקורת עליו מוביל למסקנה כי מדובר בהוגה אנטי־יהודי שסבר כי על היהדות לעבור מן העולם המשך הרשומה