ארכיון הבלוג

מנהיגות גאונית | נַחֵם אילן

הכרת מפעליו של רס"ג נעוצה בהבנת הלשון והתוכן על רקע הקשרי התרבות היהודית ומאבקיה הפנימיים. אסופת מחקרים משובחים מדגימה זאת היטב
המשך הרשומה

בגבול שני העולמות / יובל שרלו

 

סתירות בין עולם המדע ובין עולם התורה מוצאות מנוחה בספרו של הרב עמית קולא, באמצעות סינון הנחות יסוד לא מחויבות ופתיחות לאופקי אמונה חדשים. ספר לחוקר המאמין

המשך הרשומה