ארכיון הבלוג

כשהלמדנות נפגשת עם הרגש / אביעד ברטוב

 

על פי יסודות הלמדנות הבריסקאית מעיין הרב סולוביצ'יק בעולמה של התפילה וחושף בה משמעויות קיומיות לאדם המאמין. מקבץ משיעוריו

המשך הרשומה