ארכיון הבלוג

נגיעה בבשר החי | יערה ענבר

הקרבת הקרבנות היא מעשה שקשה להכיל אותו, אך יחד עם זאת יש בה קסם. דרכה האדם מקיים קשר ישיר עם אלוהיו: נותן לו, מתחבר אליו, קורא לו
המשך הרשומה

להחיות את המיתוס | צבי לובושיץ

הפילוסופיה היהודית הרחיקה את דמות הא־ל המוגשמת אך גם גזרה בכך מרחק מהחוויה הדתית בתפילה. כיום אנו כשירים לחזור לאותן עוצמות
המשך הרשומה

סמל לדרמה הריאלית | עוז דוד בלומן

ייתכן שהרתיעה שאנו חשים היום מדם והרג הייתה מטרת מלאכת הקרבנות במקדש, ששימשה תזכורת לקרבנות הכרוכים בחיים האנושיים. מסה על דם וצדק, 
מן ההווה אל העבר המשך הרשומה

זכות לצד אחריות / מירי כהנא

הגם שמערכת הקרבנות רחוקה מהעולם המודרני, ישנם עקרונות חשובים המשתקפים בה. אחריות אישית, למשל המשך הרשומה

מקום לטירוף / עוז בלומן

על הקרבנות של הסדר החברתי, על המענה לאלו שטוב להם בתוכו ולאלו שקירותיו סוגרים על נשמתם. במילים פשוטות: על הטירוף כאופציה ועל הדם שבמקדש המשך הרשומה

כפרתו של הכהן / אברהם סתיו (לפרשת ויקרא)

 

עיון בפרשיות החטאות מלמד שכפרתו של הכהן אינה מסתיימת בו בלבד, כמו בחטאת הנשיא, אלא דורשת את כפרת העם כולו. מעמדו כמורה רוחני הוא הגורם לכך

המשך הרשומה