ארכיון הבלוג

עולת שמים ושלמי הארץ / איתמר אלדר (לפרשת צו)

 

 בחינת קרבנות העולה והשלמים על פרטיהם מלמדת על תנועות הנפש השונות העומדות בבסיסם. בין מאיסה בחומר לקידושו

המשך הרשומה