ארכיון הבלוג

לדבר ערכים, לנהל כלכלה | אסף מלאך

בחינת עמדות הימין בישראל מעלה שקיים בהן דיסוננס בין תפיסה לאומית בהקשר המדיני לבין חירות אישית בהקשר הכלכלי. האם שוק חופשי מסוגל לחיות לצד השקפה לאומית?
המשך הרשומה

עבודה זרה, עבודה זולה: על מיקור חוץ וסולידריות יהודית / עזריאל אריאל

 

כלכלת הכפר הגלובלי מעודדת הוצאת חלקים מהפעילות העסקית של תאגידים אל ארצות שבהן כוח האדם זול יותר, לעתים קרובות תוך פגיעה בפרנסתם של עובדים רבים בני עמנו וארצנו. מי מחויב להסתכל בעיניהם – ומי לדאוג לרווחיות החברה?

המשך הרשומה

הקפיטליזם הערל / מוטי קרפל

 

הקפיטליזם הקיצוני המוביל את מדינת ישראל כיום מועיל ליצירת משק יעיל ותחרותי, אך משלב מסוים הופך לשלטון הון משחית המרושש את המעמד הבינוני. יסודותיו המוסריים זרים לקהילת הברית היהודית

המשך הרשומה