ארכיון הבלוג

קניין פילים | אביעד הכהן

שיטות המסחר העתיקות שעליהן התבסס דין הקניין העברי הוחלפו בתקיעת כף, במסרון ובעסקאות אשראי. ספר מקיף מבקש לגשר על הפער שבין ההלכה הקדומה לבין מציאות ימינו המשך הרשומה

"אין לך הערמה גדולה מזו" / יצחק בן יוסף

 

 מכירת החמץ התחילה כברירה אחרונה של אדם המצוי בשעת הדחק, עברה להיות היתר שניתן לסוחרים שעלולים להפסיד ממון רב והפכה להיות נחלת הכלל. גלגולה של הלכה

המשך הרשומה