ארכיון הבלוג

לקחים מן הפר הסרבן | שלום רוזנברג

אנו מתנגדים לסירוב פקודה מפני שיש לו תמונת ראי – הקנאות של שומרי החוק. ממעשה אליהו בכרמל ועד מאה שערים המשך הרשומה

הסכנה שבפרשנות | מוטי ארד

הרצח בידי ישי שליסל ושרפת יושבי הבית בדומא נעשו בידי קנאים המאמינים שקודשי ישראל נמצאים תחת מתקפה. על הרבנים להתייחס להלכות שמהן ניתן להבין שהמעשים מותרים  המשך הרשומה

תסריט חורבן ידוע מראש / שלמה פישר

מאפיינים ייחודיים לתרבות היהודית גוזרים מאבקים אידיאולוגיים ופוליטיים חריפים עד אלימים. כתוצאה מלקחי החורבן קבעו חז"ל גבולות גזרה למאבק הפנימי, שכוחם יפה גם היום המשך הרשומה

יש ריבונות, אין קנאות / יאיר שלג

השיח הרווח בחוגי הימין הדתי מבקש להציג ערכים מוחלטים שהנאמנות להם חשובה יותר מההיגיון הפרגמטי ה"פשרני". גישה זו הפוכה למהותו של אתגר הריבונות, והיא עלולה להגלותנו מארצנו המשך הרשומה

מקנאי האש לסבא טוב / מרדכי דוד כהן

מנביא מלא קנאה וזעם על ישראל בימי התנ"ך הופך אליהו בידי חז"ל לסב המלא באהבה ובסבלנות. שלוש גישות שונות להסברת המהפך שחל בתפיסת אליהו הנביא. בעקבות ההפטרה המשך הרשומה

פניה של הקנאות / ברכי אליצור

כיצד יש להעריך את מעשה פינחס? עיון בספרות הבתר-מקראית מלמד על גישות שונות ביחס לדמותו התלויות במאפייני התקופה המשך הרשומה

מן המעשה ולחוץ / מתן צור (לפרשת פינחס)

 

הקנאות היא היחלצות הכרחית, אך אין לומדים ממנה על דרכה של תורה, שהיא תורת רחמים וחסד ושלום. בשורה של מקומות אנו לומדים להיזהר מהשלכות המעשה על העולם הפנימי

המשך הרשומה