ארכיון הבלוג

בין הדוקר לקרבנותיו | יששכר כץ

המשך הרשומה

התורה כמבחן רורשך | אילעאי עופרן

התורה אינה מעודדת שנאה, אלו הם השונאים הרואים בכתמי הדיו התורניים את הקנאה שבלבם. ניתוח תורניפסיכואנליטי לאירועי השבוע האחרון וגם מחשבות על שוחרי השלום והשוויון המשך הרשומה

יום צום ומספד כפול | ראובן קסל

מן העבר האחד קנאות, לאומנות, כוחנות ודוגמטיות. ומן האחר – מחיקת זהות, אוניברסליות מדומה, טשטוש כל הבדלה והבחנה. על סוד הקיום באמצע, בין חסד לדין
המשך הרשומה